TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Vietnamese
นางปารมี  เพ่งสวัสดิ์
ปลัด อบต.สร้อยฟ้า
โทร: 061-2939498

QR Code
อบต.สร้อยฟ้า

 
 
 รูปภาพ ตัดต้นไม้ข้างถนน
พุธ, 10 พฤษภาคม 2023
รูปภาพ งานวางท่อ
ศุกร์, 21 เมษายน 2023
รูปภาพ ตัดหญ้า
ศุกร์, 21 เมษายน 2023


ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

alt

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหารถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

alt

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2566

???? ประชาสัมพันธ์ ????
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคติดต่อ จึงประชาสัมพันธ์
วิธีการป้องกันโรคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
❤️ด้วยความปราถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า❤️
 

alt

 

alt

 

alt

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

alt

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

alt

บทความ อื่นๆ ...
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า
 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
 โทรศัพท์ : 0-3223-3535  

 E-mail : 6700715@dla.go.th

 นายกอบต : 082-2492715
 สำนักปลัด : 0-3223-3535 ต่อ 10

 กองคลัง : 0-3223-3535 ต่อ 13
 
กองช่าง : 0-3223-3535 ต่อ 14
กองการศึกษา : 0-3223-3535 ต่อ 15
กองสวัสดิการสังคม : 0-3223-3535 ต่อ 16

  

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล