TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Vietnamese

สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.สร้อยฟ้า

1. การเกษตร

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลสร้อยฟ้า ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ทำเห็ดและแยกเป็นประเภทต่างๆดังนี้

alt

2. การประมง

พื้นที่ตำบลสร้อยฟ้าไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับการประมง แต่มีบางส่วนหาปลาเพื่อดำรงชีพ

3. การปศุสัตว์

-ฟาร์มเลี้ยงหมู 2 แห่ง

-ฟาร์มวัวนม 4 แห่ง

4. การบริการ

-ร้านอัดฉีด 2 แห่ง

-ร้านซ่อมแอร์ 1 แห่ง

-ร้านอาหารตามสั่ง 6 แห่ง

-ร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์ 2 แห่ง

-ร้านอินเตอร์เนต 3 แห่ง

-ร้านซักรีด 2 แห่ง

-อู่ซ่อมรถยนต์ 7 แห่ง

-ร้านถัง 2 แห่ง

-ร้านสะดวกซื้อ (7 ELEVEN) 2 แห่ง
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า
 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
 โทรศัพท์ : 0-3223-3535  

 E-mail : 6700715@dla.go.th

 นายกอบต : 082-2492715
 สำนักปลัด : 0-3223-3535 ต่อ 10

 กองคลัง : 0-3223-3535 ต่อ 13
 
กองช่าง : 0-3223-3535 ต่อ 14
กองการศึกษา : 0-3223-3535 ต่อ 15
กองสวัสดิการสังคม : 0-3223-3535 ต่อ 16

  

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล