TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.สร้อยฟ้า


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ติดตั้งป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะ สำนักงานปลัด 907
2 ตัดต้นไม้ข้างถนน กองช่าง 71
3 กิจกรรมเก็บขยะในตำบลสร้อยฟ้า สำนักงานปลัด 69
4 งานวางท่อ กองช่าง 86
5 ตัดหญ้า กองช่าง 83
6 ซ่อมประปา กองช่าง 63
7 ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า กองสวัสดิการสังคม 79
8 ซ่อมบำรุงไฟฟ้า กองช่าง 83
9 ติดตั้งป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะ กองช่าง 116
10 ติดตั้งป้ายการห้ามเผาหญ้า หรือขยะ เพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นละออง pm 2.5 หรืออื่นๆ จนเป็นเหตุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักงานปลัด 129
11 ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มีนาคม 2566 สำนักงานปลัด 135
12 โครงการจิตอาสา "บำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนตำบลสร้อยฟ้า" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 5 เมษายน 2566 ณ วัดขนอนหนังใหญ่ ตำบลสร้อยฟ้า สำนักงานปลัด 95
13 ทำความสะอาดถนน กองช่าง 96
14 งานแถลงข่าว เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 16 "คืนความยิ่งใหญ่....มรดกไทยไปมรดกโลก สำนักงานปลัด 129
15 กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด เก็บขยะ สำนักงานปลัด 132
16 วันท้องถิ่นไทย สำนักงานปลัด 104
17 โครงการผู้นำวัยใส ใส่ใจปัญหา พัฒนาสังคม สภาเด็กและเยาวชนตำบลสร้อยฟ้า กองสวัสดิการสังคม 88
18 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 สำนักงานปลัด 93
19 ประชุมแผนพัฒนา สำนักงานปลัด 84
20 ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กองสวัสดิการสังคม 69
21 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน สำนักงานปลัด 96
22 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566 กองสวัสดิการสังคม 140
23 ฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 2 กองสวัสดิการสังคม 73
24 ฉีดพ้นหมอกควันกำจัดยุงลาย หมู่ที่ 1 บ้านวัดม่วง กองสวัสดิการสังคม 88
25 นางสาวนาตยา สุภาพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีได้เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า มอบของขวัญวันเด็ก โดยมีคุณครูโรงเรียนวัดสร้อยฟ้า ,คุณครูโรงเรียนวัดขนอน และคุณครูโรงเรียนหนองสองห้อง เป็นผู้รับมอบ ส่วนการศึกษา 88
26 นายสุชาติ ถาถ้วย ผู้อำนวยการกองช่างได้เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า มอบของขวัญวันเด็ก โดยมีคุณครูโรงเรียนวัดสร้อยฟ้า เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า ส่วนการศึกษา 111
27 กำหนดฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 - 5 ตั้งแต่วันที่ 16 - 27 มกราคม 2566 กองสวัสดิการสังคม 127
28 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้อยฟ้า ส่วนการศึกษา 86
29 กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย จิตแจ่มใส กายแข็งแรง โดย อบต.สร้อยฟ้า เข้าร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลสร้อยฟ้า และ รพ.สต.สร้อยฟ้า วันที่ 17 ธันวาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม 102
30 กิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ 5 ธันวาคม 2565 ส่วนการศึกษา 86

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า
 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
 โทรศัพท์ : 0-3223-3535  

 E-mail : 6700715@dla.go.th

 นายกอบต : 082-2492715
 สำนักปลัด : 0-3223-3535 ต่อ 10

 กองคลัง : 0-3223-3535 ต่อ 13
 
กองช่าง : 0-3223-3535 ต่อ 14
กองการศึกษา : 0-3223-3535 ต่อ 15
กองสวัสดิการสังคม : 0-3223-3535 ต่อ 16

  

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล