TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัด 40
2 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัด 40
3 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัด 37
4 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัด 66
5 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัด 37
6 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2566 กองสวัสดิการสังคม 53
7 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัด 61
8 ประกาศ เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัด 46
9 ประกาศ กำหนดสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัด 35
10 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัด 48
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.สร้อยฟ้า เรื่องกิจการประปาของ อบต.สร้อยฟ้า พ.ศ.2566 สำนักงานปลัด 39
12 โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนตำบลสร้อยฟ้า สำนักงานปลัด 39
13 กิจกรรม ป.ป.ช. จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 61
14 โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล สำนักงานปลัด 34
15 ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้าเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 สำนักงานปลัด 40
16 ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้าเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 สำนักงานปลัด 36
17 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า เรื่องกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 สำนักงานปลัด 43
18 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 สำนักงานปลัด 35
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้้าเรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 สำนักงานปลัด 40
20 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้าเรื่องกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้าสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 สำนักงานปลัด 41
21 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่1 สมัยที่2 สำนักงานปลัด 40
22 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 สำนักงานปลัด 42
23 ประกาศสภาเรื่องขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมชนสภาอบต.สร้อยฟ้า สำนักงานปลัด 57
24 ประชาสัมพันธ์ การติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สำนักงานปลัด 47
25 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงลประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานปลัด 44
26 ประกาศ เรื่อง การแจ้งช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำนักงานปลัด 46
27 ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ในวันสงกรานต์ สำนักงานปลัด 48
28 ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ สำนักงานปลัด 58
29 การเผาหญ้า หรือเผาขยะ ทำให้เกิดฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามความในมาตรา 25 สำนักงานปลัด 47
30 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักงานปลัด 83

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า
 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
 โทรศัพท์ : 0-3223-3535  

 E-mail : 6700715@dla.go.th

 นายกอบต : 082-2492715
 สำนักปลัด : 0-3223-3535 ต่อ 10

 กองคลัง : 0-3223-3535 ต่อ 13
 
กองช่าง : 0-3223-3535 ต่อ 14
กองการศึกษา : 0-3223-3535 ต่อ 15
กองสวัสดิการสังคม : 0-3223-3535 ต่อ 16

  

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล