TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Vietnamese

คู่มือบริการประชาชน อบต.สร้อยฟ้า


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัด 84
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สร้อยฟ้า สำนักงานปลัด 106
3 คู่มือผู้สูงอายุ และผู้คนพิการ กองสวัสดิการสังคม 133
4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน สำนักงานปลัด 353
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานปลัด 236
6 สรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัด 174
7 ช่องทางการร้องเรียน สำนักงานปลัด 202
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า ที่ 619/2560 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า สำนักงานปลัด 216
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า ที่ 309/2562 เรื่อง การมอบให้หัวหน้าส่วนราชการรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า ประจำปีงบประมาณ2563 สำนักงานปลัด 193
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า ที่ 472/2561 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัด 174

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า
 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
 โทรศัพท์ : 0-3223-3535  

 E-mail : 6700715@dla.go.th

 นายกอบต : 082-2492715
 สำนักปลัด : 0-3223-3535 ต่อ 10

 กองคลัง : 0-3223-3535 ต่อ 13
 
กองช่าง : 0-3223-3535 ต่อ 14
กองการศึกษา : 0-3223-3535 ต่อ 15
กองสวัสดิการสังคม : 0-3223-3535 ต่อ 16

  

 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล